Υπηρεσιες

Ασφαλείς Πρακτικές Χρήσης Υδραργύρου στην Οδοντιατρική

mercury safe denstisry

Ο Αμερικανικός Οδοντιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει σθεναρά τις Ασφαλείς Πρακτικές Χρήσης Υδραργύρου στην Οδοντιατρική, απλά χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό όνομα. Τις ονομάζει «Dental Mercury Hygiene Recommendations» και απαριθμεί μια σειρά από πηγές έκθεσης στον υδράργυρο στο οδοντιατρείο, συμπεριλαμβανομένης της στίλβωσης και αφαίρεσης αμάλγαματος.

Συνιστά, επίσης, ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στον χειρισμό του υδραργύρου και οδοντιατρικό αμάλγαματπς να εκπαιδεύονται στους πιθανούς κινδύνους των ατμών υδραργύρου και την ανάγκη του σεβασμού της καλής υγιεινής διαχείρισης του.

Αν και περιορισμένο το πεδίο εφαρμογής της ADA προωθεί τον υδράργυρο στην ασφαλή οδοντιατρική. Έτσι, ενώ εξακολουθεί να μπορεί κατηγορηματικά να υπερασπιστεί τη χρήση του αμαλγάματος ενθαρρύνει τους οδοντιάτρους να είναι ασφαλείς στη χρήση του υδραργύρου.

Η ADA δεν πιστεύει ότι το στοιχειο υδράργυρο που χρησιμοποιείται σε αμαλγάματα-εμφράξες είναι λιγότερο ασφαλές από το στοιχείο υδραργύρου που χρησιμοποιείται σε άλλα προϊόντα και εξοπλισμούς.

Δείτε περιστατικά μας στον σύνδεσμο || Press here to see photos of our cases || Premere qui per vedere delle foto degli intervent || Drücken sie hier um das Foto Fällen sehen ||Appuyez ici pour voir les photo de notres cas

Powered by: Wordpress