Υπηρεσιες

ΝΑΡΘΗΚΕΣ MOUTHGUARDS

5493379_m

Σε επίπεδο πρόληψης, προτείνεται ανεπιφύλακτα η χρήση αθλητικού στοματικού νάρθηκα κατασκευασμένου από οδοντίατρο που αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο προστασίας από σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα πρόσθια δόντια, τα χείλη, οι γνάθοι και η κροταφογναθική διάρθρωση αποτελούν σημεία του προσώπου που είναι ευάλωτα αν δεν προστατευθούν κατά τη διάρκεια της άθλησης.

Αποδεδειγμένα, μπορεί να βοηθήσει και κατασκευή ενός εξατομικευμένου στοματικού νάρθηκα σύγκλεισης.  

Αυτός ο νάρθηκας φοριέται κατά τη διάρκεια του ύπνου και εκτός της προστασίας που παρέχει στα δόντια από το τρίξιμο, επιπλέον σταθεροποιεί το κλείσιμο του στόματος και χαλαρώνει τους μύες και τις κροταφογναθικές αρθρώσεις.

Δείτε περιστατικά μας στον σύνδεσμο || Press here to see photos of our cases || Premere qui per vedere delle foto degli intervent || Drücken sie hier um das Foto Fällen sehen ||Appuyez ici pour voir les photo de notres cas

Powered by: Wordpress