Υπηρεσιες

ΟΔΟΝΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ / BONDING / DENTAL CONTOURING

smile-1222

BONDING ΔΟΝΤΙΩΝ
Το bonding δοντιών είναι  η πλέον σύγχρονη γρήγορη και ανώδυνη οδοντιατρική διεργασία αποκατάστασης επίκτητων ή εγγενών μικροατελειών των δοντιών.
Το  υλικό που χρησιμοποιείται κατά το bonding είναι η σύνθετη ρητίνη και η αποκατάσταση μπορεί να είναι άμεση (σε μία συνεδρία) ή έμμεση.

Οι αισθητικές ατέλειες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την διδικασία του  bonding δοντιών περιλαμβάνουν:

  • Τα δυσχρωμικά δόντια
  • Τα σπασμένα δόντια
  • Τα κενά μεταξύ των δοντιών (διαστήματα)
  • Την επιδιόρθωση άνισων δοντιών
  • Τα ελαφρώς στραβά δόντια

 

Δείτε περιστατικά μας στον σύνδεσμο || Press here to see photos of our cases || Premere qui per vedere delle foto degli intervent || Drücken sie hier um das Foto Fällen sehen ||Appuyez ici pour voir les photo de notres cas

Powered by: Wordpress