Υπηρεσιες

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Depositphotos_3355090_lww

Ο παραδοσιακός τρόπος αποκατάστασης ασθενών με ολικές ή μερικές νωδότητες είναι οι ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες.

Για τους ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δεν είναι κατάλληλοι για εμφυτεύματα, είναι δυνατή η κατασκευή αισθητικών οδοντοστοιχιών.

Δείτε περιστατικά μας στον σύνδεσμο || Press here to see photos of our cases || Premere qui per vedere delle foto degli intervent || Drücken sie hier um das Foto Fällen sehen ||Appuyez ici pour voir les photo de notres cas

Powered by: Wordpress