Υπηρεσιες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΠΡΟΛΗΨΗ

7872763_m

  • Σκοπός της πρόληψης είναι να εντοπίζει προβλήματα, που θα γίνουν αντιληπτά στο εγγύς μέλλον ή βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο και να τα αντιμετωπίσει, προτού αυτά δημιουργήσουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

 

  • Αυτό για σας σημαίνει ότι μια λεπτομερής και σε βάθος εξέταση οδηγεί σε λιγότερα προβλήματα στο μέλλον, πιο αραιές επισκέψεις στον οδοντίατρο για θεραπεία και, κατά συνέπεια, μικρότερο κόστος.

 

  • H γνώση συνολικά των προβλημάτων ενός ασθενούς σημαίνει και πιο έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που προκύπτουν καθώς και προτεινόμενες λύσεις με σωστή ιεράρχηση από πλευράς σημαντικότητας και διάρκειας στο χρόνο.

 

  • Η συχνότητα που ενδείκνυται ο επανέλεγχος της οδοντικής υγείας εξαρτάται από την ύπαρξη υγιών ιστών όπου εκεί η επίσκεψη μπορεί να γίνει μία φορά τον χρόνο αλλά σε περιπτώσεις ύπαρξης ουλίτιδας χρειάζεται να γίνει εξαμηνιαία.

 

Δείτε περιστατικά μας στον σύνδεσμο || Press here to see photos of our cases || Premere qui per vedere delle foto degli intervent || Drücken sie hier um das Foto Fällen sehen ||Appuyez ici pour voir les photo de notres cas

Powered by: Wordpress