Υπηρεσιες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

dentist

  • Εξαγωγές

Οι κύριες αιτίες για εξαγωγή είναι: τραύμα, τερηδόνα, περιοδοντική νόσος.

Συχνά όμως γίνονται εξαγωγές και για ορθοδοντικούς λόγους.

  • Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων και ημιεγκλείστων
  • τοποθετήση αυτού ή άλλου μοσχεύματος
  • Ακρορριζεκτομή
  • Χειρουργική επιμήκυνση μήλης
  • Αφαίρεση ογκιδίων
  • Κυστεκτομές
  • Βιοψίες
  • Ουλοπλαστική
Δείτε περιστατικά μας στον σύνδεσμο || Press here to see photos of our cases || Premere qui per vedere delle foto degli intervent || Drücken sie hier um das Foto Fällen sehen ||Appuyez ici pour voir les photo de notres cas

Powered by: Wordpress