ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ

Pretty Smiling Girl

SMILE MAKEOVER

Η αισθητική αποκατάσταση του χαμόγελου (smile make over) αφορά τις θεραπευτικές τεχνικές

που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμφάνισης του χαμόγελου.

Ο επανασχεδιασμός του κάθε χαμόγελου είναι απόλυτα εξατομικευμένος για τον κάθε ασθενή και προκύπτει
από την ανάλυση των ανατομικών στοιχείων του προσώπου όσο και των στοιχείων του χαρακτήρα του,
με στόχο το τελικό αποτέλεσμα που αφορά τα δόντια, τα ούλα και τα χείλη να εναρμονίζεται πλήρως
με τη συνολική εξωτερική εμφάνιση του ασθενή.

MAXILLOFACIAL PAIN TREATMENT

4913653_m

Do you suffer from headaches, jaw pain, neck and shoulder pain or experience sinus problems or suffer from teeth grinding? Many patients come to us having suffered from headaches for years, taking pain killers with little or no effect and not realising that the problem is dental in origin.

During your initial consultation we will first assess the origin of your headaches / pain using the latest technology and then discuss the possible treatment options for you.

Your treatment may include a special appliance or a night time acrylic splint, and in some cases you may need crowns and veneers to re-establish a new bite.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

4913653_m

Μελετάμε τη σύγκλειση των δοντιών διότι πολλές φορές μια μη ιδανική σύγκλειση είτε σύγκλιση που έχει αλλάξει με τον καιρό με τη μετακίνηση δοντιών λόγω εξαγωγών είτε και ακόμα ορθοδοντικής θεραπείας εμφανίζει προβλήματα που δημιουργών δυσλειτουργία της μάσησης ακόμα και πονοκέφαλο.

Η σύγκλειση διορθώνεται με τη χρήση ναρθήκων για ένα διάστημα και τη ναρθηκοποίηση με στεφάνες στη σωστή θέση με το στο σχήμα και τις κατάλληλες επαφές με το μασητικό πεδίο κατά τη λειτουργια του στόματος.

Ακόμη και η κάθετη διαστάση του πρόσωπου που μπορεί να έχει χαθεί λόγω φθοράς του ύψους των δοντιών επανέρχεται κατά την ολική αποκατάσταση με τοποθέτηση στεφάνων στα δοντιά.

Ο πόνος που ξεκινά από τα δόντια, τα ούλα ή τα οστά των γνάθων και είναι γνωστός σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, συνήθως οφείλεται σε φλεγμονή της περιοχής και αποτελεί τη συχνότερη αιτία επίσκεψης στον οδοντίατρο.

Πολύ συχνό είναι το επώδυνο δυσλειτουργικό σύνδρομο της κροταφογναθικής διάρθρωσης, της άρθρωσης δηλαδή ανάμεσα στην κάτω γνάθο και το υπόλοιπο κρανίο.

Από μελέτες έχει βρεθεί ότι πάνω από τους μισούς ανθρώπους παρουσιάζουν συμπτώματα του συνδρόμου αυτού, αλλά πολλοί ούτε καν συνειδητοποιούν, ενώ μόνο ένα 5% ως 25% θα αν ζητήσει θεραπεία.

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν το σύνδρομο αυτό παραπονούνται για ήχους από την άρθρωση όταν ανοιγοκλείνουν το στόμα, πόνο όταν κινούν την κάτω γνάθο που πολλές φορές αντανακλά στο αυτί, στον κρόταφο, τον αυχένα ή το υπόλοιπο πρόσωπο, αίσθημα βάρους και κούρασης στην περιοχή και, σε πιο σοβαρές καταστάσεις, αδυναμία διάνοιξης του στόματος.

Οι προσωπαλγίες αποτελούν καταστάσεις, των οποίων η διάγνωση και η αντιμετώπιση μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και για έμπειρους ειδικούς.

Πολλές φορές χρειάζεται να εφαρμοστούν, συνδυασμένα ή διαδοχικά, διάφορα θεραπευτικά σχήματα προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση του ασθενούς.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η στενή συνεργασία θεραπευτή και πάσχοντος μπορεί να φέρει το επιθυμητό και από τους δύο αποτέλεσμα.

COSMETIC DENTISTRY

smiling-woman

 

Cosmetic dentistry involves taking an approach to dentistry with a degree of artistry without loosing site of function.
Over the years Skourasdent practice has gained a reputation for providing the highest level of cosmetic dentistry and creating bespoke smiles tailored to the patients needs.
Dr. Skoura frequently travels to the US and all over Europe to keep up to date with the latest techniques and technology to ensure that she can deliver only the best to her patients at her clinic in Athens.
Cosmetic dentistry can involve any treatment to improve the aesthetics of your smile from Teeth whitening to add an extra sparkle to a full smile makeover using the finest porcelain veneers and crowns.
Our Guarantee
We are so confident about the quality and durability of our work that we guarantee cosmetic crowns, bridges, veneers and tooth coloured restorations for a period of 3 years.
Terms and conditions apply.
You have to attend for your follow up care every three months that includes your hygiene visits and radiographic review every six months.
Cosmetic Bonding
Cosmetic Bonding is a technique that is used to correct minor defects such as slight chips and close small gaps in your teeth.
A bonding material with a specific colour and shade is applied to your tooth surfaces and sculpted into the desired shape.
One of the most popular treatments carried out at the clinic is the replacement of old amalgam fillings with white or tooth-coloured fillings which can make a dramatic difference to your overall smile.
Bonding Technique is used to close the space in-between front teeth with minimal intervention.
Inlays and Onlays
We are one of a handful of clinics in Athens that can create porcelain restorations using the latest CEREC technology.
Your inlays and onlays can be fitted in a single visit saving you valuable time.
Laser Gum contouring
If you suffer from a gummy smile or your gums are unevenly shaped then using the latest laser contouring system your gums can be re-moulded to the required shape to give your teeth a perfect outline and an even smile.
This is a completely painless procedure, which can quickly change the overall aesthetics of your smile.

OCCLUSAL PROBLEMS

shutterstock_78629152

Teeth adjacent to the gap (where the tooth was lost) begin to shift (move) towards the gap and cause functional bite problems.

Missing teeth can result in bone loss and shrinkage of your jawbone over time.

Missing teeth can cause your facial muscles to sag (due to lack of support) and make you look much older than you are.

Often many of headache complaints arise from malocclusion of your bite which puts unwanted stress on surrounding muscles.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ

shutterstock_78629152

Πάρα πολλές μελέτες έχουν γίνει από τότε για το τι είναι φυσιολογικό και τι όχι, όσο αφορά τις επαφές των δοντιών της πάνω και της κάτω γνάθου στις διάφορες θέσεις της κάτω γνάθου, κατά την μάσηση, την κατάποση, και την ανάπαυση (η θέση της κάτω γνάθου όταν δεν κάνουμε τίποτα π.χ. όταν κοιτάμε τηλεόραση).
Αυτό όμως που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι η εξαγωγή ενός δοντιού, ένα απλό σφράγισμα, μια γέφυρα, πολύ δε περισσότερο μια μασέλα μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά έως δραματικά την σύγκλειση και συνεπώς την λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.
Πολλές παθολογικές και επώδυνες καταστάσεις έχουν την γενεσιουργό τους αιτία σε κάποια ή κάποιες προβληματικές επαφές των δοντιών.
Έτσι ο οδοντίατρος όταν σφραγίζει ένα δόντι ή όταν κατασκευάζει μια γέφυρα λαμβάνει υπόψη του μια σειρά παραγόντων προκειμένου να μην δημιουργήσει συγκλεισιακά προβλήματα αλλά και για να λύσει άλλα που τυχών υπάρχουν.

 

AESTHETIC FILLINGS

106513192

The Makeup of a Tooth
The external part of the tooth is called the enamel, which is arguably the hardest natural material produced by animals. It consists of very closely knit calcium crystals and contains no living tissue. Dental porcelains easily and efficiently imitate the enamel part of a tooth.
The inner part of a tooth is the dentin, which is more porous and similar to bone. It consists of microscopic tubes of collagen with calcium crystal deposits. Dentin is a live tissue and a very sensitive one. Feeling in the dentin is transmitted through the pulp, or nerve tissues, in the very center of the tooth. To mimic the natural dentin in the teeth, today’s dental composite resins are common in non-amalgam fillings. These composites are made of a plastic resin and silica filler.

FULL MOUTH MAKEOVER

10857186_m

We use an artistic approach to dentistry using the latest smile design techniques and hand crafted veneers and crowns to give you the smile that is right for you.
A smile makeover can have a huge impact on your confidence and self esteem and for many it is a life changing experience.

ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

10857186_m

FULL MOUTH RECONSTRUCTION

Η πλήρης ανακατασκευή του οδοντικού φραγμού (full mouth reconstruction) είναι πιθανόν να περιλαμβάνει,

εκτός από τις επεμβάσεις επανασχεδιασμού του χαμόγελου (smile make over)

και θεραπευτικές τεχνικές για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων,

όπως είναι μία προβληματική σύγκλειση, μία μυϊκή δυσλειτουργία,

ή γενικευμένα προβλήματα στα δόντια και στο περιοδόντιο.

DENTURES

Depositphotos_3355090_lww

 

Tooth loss is something that affects millions of people every year, luckily in modern day dentistry there are two main types of dentures 
that are used to replace missing teeth. 
There are full dentures, which replace a full set of either upper or lower teeth, and partial dentures which only replace a few missing teeth.
Loose dentures can irritate your gums, cause problems with eating and social embarrassment, we ensure that our dentures are always made to fit securely in place. 
If you require partial dentures then we also offer the latest flexible Valplast cosmetic dentures. 
These partial dentures tend to be more comfortable and aesthetically pleasing as there are no visible metal clasps.
Suffering from loose dentures?
Many people suffer from loose dentures and eating solid foods can often be a problem, affecting the quality of your life. 
Many denture patients come to us saying that they cannot remember the last time that they could comfortably bite into an apple!
There is a stage of prosthetic dental treatments where the good work of the lab technician is necessary and cannot be understated.
To ensure for superior quality of prosthetic dental restorations we rely on cooperation with the most experienced and skilful expert.

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Depositphotos_3355090_lww

Ο παραδοσιακός τρόπος αποκατάστασης ασθενών με ολικές ή μερικές νωδότητες είναι οι ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες.

Για τους ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δεν είναι κατάλληλοι για εμφυτεύματα, είναι δυνατή η κατασκευή αισθητικών οδοντοστοιχιών.

IMPLANTS

implants

Dental implants are a popular and effective way to replace missing teeth and are designed to blend in with your other teeth. They are an excellent long-term option for restoring your smile. In fact, the development and use of implants is one of the biggest advances in dentistry in the past 40 years. Dental implants are made up of titanium and other materials that are compatible with the human body. They are posts that are surgically placed in the upper or lower jaw, where they function as a sturdy anchor for replacement teeth.

Implants are a safe, well-established, tried-and-tested treatment. It’s probably true to say that implants, much like natural teeth, will last for as long as you care for them.How well you look after your implants – and whether you go for your regular maintenance appointments – will have the biggest impact on how long they will last.If you don’t look after your implants they will develop a coating similar to that found on neglected natural teeth. Left untreated, this can lead to gum infection, bleeding, soreness and general discomfort. You could get all these problems with natural teeth.If your implants are well looked after, and if the bone they are fitted to is strong and healthy, you can expect them to last for many years. However, just as with other surgical implants (such as a hip replacement) there is no lifetime guarantee.

Placing an implant is often easier than taking a tooth out and is usually done using a simple local anaesthetic. You will not feel any pain at the time, but just like after an extraction, you may feel some discomfort during the week after the surgery.Sometimes your dentist might give you a sedative if you are very nervous or if the case is a complicated one. General anaesthetics are rarely used for implants and are generally only used for very complicated cases.

Usually the permanent false teeth are fitted 3 to 4 months after the implants are put in. Some teeth can now even be fitted at the same time as the implants (these are called ‘immediate implants’) but you should check with your dentist to see whether these are suitable for you. Sometimes treatment takes longer and your dentist will be able to talk to you about your treatment time.

If you are interested in dental implants, it’s a good idea to discuss it carefully with your dentist first. If you are in good general health this treatment may be an option for you. In fact, your health is more of a factor than your age. You may be medically evaluated by a physician before any implant surgery is scheduled.

Chronic illnesses, such as diabetes or leukemia, may interfere with healing after surgery. Patients with these issues may not be good candidates for implants. Using tobacco can also slow healing.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

implants

 

 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν τα ελλείποντα δόντια με τρόπο που να δείχνουν, να λειτουργούν και ο ασθενής να αισθάνεται όπως με τα φυσικά του δόντια.

Ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα δόντια του βάζοντας εμφυτεύματα αποκτά ξανά την δυνατότητα να τρώει όπως πριν, να χαμογελά με άνεση και αυτοπεποίθηση και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές του υποχρεώσεις γνωρίζοντας ότι τα δόντια του δείχνουν απόλυτα φυσικά, και ότι το κόκκαλο στις γνάθους του δεν θα απορροφηθεί και η όψη του προσώπου του δεν θα αλλάξει.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που τοποθετούνται στις γνάθους, στη θέση των φυσικών δοντιών και παίζουν το ρόλο της ρίζας του δοντιού που λείπει. Το κόκκαλο συνδέεται με το τιτάνιο τόσο ισχυρά που αυτή η βίδα τιτανίου, δηλαδή το εμφύτευμα, μπορεί να στηρίξει πάνω της ένα τεχνητό δόντι.

Με οδοντικά εμφυτεύματα μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα , περισσότερα ή και όλα τα δόντια. 

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί ο απαραίτητος ακτινολογικός έλεγχος που συνίσταται σε αξονική τομογραφία ή/και πανοραμική ακτινογραφία.

Η τοποθέτησή τους στην πλειονότητα των περιπτώσεων γίνεται με τοπική αναισθησία.

Συνοδεύεται από μικρό διάστημα μετεγχειρητικού οιδήματος και οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους άμεσα.

Η κλασική εμφυτευματολογία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στο οστό. Μετά από ένα χρονικό διάστημα 12-24 εβδομάδων (οστεοενσωμάτωση), που εξαρτάται κυρίως από τη χρήση ή όχι μοσχεύματος, πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο, που περιλαμβάνει την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων και την έναρξη αποκατάστασης με την τελική προσθετική εργασία. Στο μεσοδιάστημα, χρησιμοποιούνται συνήθως προσωρινές κατασκευές, όπως γέφυρες ή μερικές οδοντοστοιχίες, για να καλύψουν τα κενά.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών είναι κατάλληλοι για αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα.

Υπάρχουν όμως ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν είτε την παρουσία ή απουσία ικανοποιητικού όγκου οστού, είτε τη γενική υγεία, την τοπική κατάσταση των ιστών του στόματος και τη λήψη φαρμάκων από μέρους του ασθενούς.

Χρησιμοποιούνται όλες οι μάρκες εμφυτευματων που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες, αξιόπιστες και εγκεκριμένες όπως 3i , Straumann και Nobel Biocare.